Priprema djeteta za polazak u školu

Polazak djeteta u školu dio je procesa odrastanja, ali i događaj koji djecu i roditelje istodobno veseli i plaši. Prvi dojam i iskustva koja dijete stekne pri polasku u prvi razred iznimno su važna. Pri tom je bitan i stav roditelja prema školi jer se on prenosi na dijete. Pozitivan stav roditelja doprinijeti će tome da dijete u školu krene radosno i bez straha. Pri upisu u osnovnu školu tim stručnjaka sačinjen od pedagoga, psihologa, logopeda, učitelja i liječnika provjerava djetetovu psihofizičku zrelost za školu odnosno, njegovu tjelesnu (visina, težina, motorička spremnost), intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost.

Uloga obitelji u pripremi djeteta za školu

Priprema djeteta za polazak u školu ustvari počinje puno ranije. Dijete u obitelji uči komunicirati, ulazi u razne socijalne odnose, usvaja kulturno-higijenske navike te putem igre stječe određene vještine. Važno je da dijete ima usvojene norme ponašanja, sposobnost prilagodbe, upornost i da poštuje druge. Ukoliko je dijete išlo u vrtić, kvalitetan predškolski rad olakšati će prijelaz djeteta iz vrtića u školu. Roditelj može pomoći djetetu tako da je dosljedan u odgoju i stvaranju radnih navika, postavlja jasne granice i pravila, pohvali dijete za trud te pokaže puno ljubavi, poštovanja i vjere u dijete i njegove sposobnosti. U svemu tome važnu ulogu ima igra jer putem igre dijete najbolje i najprirodnije uči.

Neke od igara koje roditelji mogu igrati s djetetom:

  • Imenovanje i opisivanje predmeta, odjeće, životinja…
  • Pravilno korištenje odnosa veliko-malo, ispred-iza, suprotnosti visoko-nisko …
  • Igre razvrstavanja predmeta po veličini, boji …
  • Kreativne igre kockicama, plastelinom, tijestom …
  • Igre riječima npr. „Na slovo“ „kaladont“…

Poticanje samopoštovanja, samostalnosti i radoznalosti te isticanje napretka u vještinama dio su uloge roditelja u pripremi djeteta za polazak u školu.

Uloga odgajatelja u pripremi djeteta za školu

Djeca koja su pohađala vrtić zasigurno se brže socijaliziraju i efikasnije razvijaju određene potrebne vještine. Odgajatelji kroz program predškolskog odgoja i obrazovanja djeci usađuju oblike poželjnog ponašanja, prepoznaju i uvažavaju dječje potrebe i interese te potiču aktivnosti koje će im pomoći u razvoju njihovih potencijala. Sve to postiže se uređenjem poticajnog materijalnog okruženja za djecu – „kutićima“ za pojedinačne aktivnosti, npr. u kutiću za razvoj predčitalačkih vještina smještene su raznovrsne slikovnice, plakati sa slikopričama u nizu, slovarice, papiri i pribor za pisanje. U glazbenom kutiću smješteni su glazbeni instrumenti, u dramskom kutiću smještene su lutke i igračke za dramatizaciju itd.

Uloga odgajatelja važna je i u usvajanju discipline te uvažavanju pravila kod djece. Razgovor s djetetom, stvaranje poticajnog i motivirajućeg obiteljskog okruženja te pozitivan stav prema školi i učiteljima dio je pripreme djeteta za polazak u školu. Pri tom je važno obostrano povjerenje i kvalitetna suradnja roditelja i vrtića.