Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Zavidovići bavi se odgojem i obrazovanjem djece od prve godine života do polaska u školu. U svojoj djelatnosti obavlja više programa, a egzistira na našim prostorima od 1945. godine.

Poslije rata ustanova je uskladila svoju organizaciju u skladu sa savremenim tokovima i uvela nove metodologije rada, odnosno više programa, a sve u cilju zadovoljavanja interesa i potreba korisnika usluga, odnosno porodica i djece.

Više detalja uskoro stranica u izradi …