Sadržaj aktivnosti poludnevnog boravka

1. Prihvatanje djece [6:30 – 8,00]

  • Rad sa djecom u formiranim Centrima po planu slobodnih aktivnosti kao uvod u zajedničke aktivnosti
  • Jutarnji sastanak sa djecom
  • Razvijanje radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina
  • Priprema za doručak

2. Doručak [8:00 – 8:30]

3. Zajedničke aktivnosti u skladu sa Programom OOR-a [8:30 – 9:30]

  • obrade tema iz oblasti: fizičkog, spoznajnog, socio-emocionalnog razvoja, govor i komunikacija i razvoja kreativnosti
  • razvoj radni, kulturnih i zdravstvenih vještina i priprema za naredne aktivnosti

4. Rad sa djecom po planu slobodnih aktivnosti [9:30 – 11:30]

  • dopuna i razrada zajedničke aktivnosti teme-rad po centrima
  • boravak na svježem zraku

5. Priprema za ručak [11:30 – 12:00]

  • Razvoj radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina i priprema narednih aktivnosti

6. Ručak [12:00 – 12:30]