Sadržaj aktivnosti programa Vrtić

1. Prihvatanje djece [6:30 – 8,00]

 • Rad sa djecom u formiranim centrima po planu slobodnih aktivnosti kao uvod u usmjerenu aktivnost
 • Jutarnji sastanak sa djecom
 • Razvijanje radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina
 • Priprema za doručak

2. Doručak [8:00 – 8:30]

3. Zajedničke aktivnosti u skladu sa Programom OOR-a [8:30 – 9:30]

 • obrade tema iz oblasti: fizičkog, spoznajnog, socio-emocionalnog razvoja, govor i komunikacija i razvoja kreativnosti
 • razvoj radni, kulturnih i zdravstvenih vještina i priprema za naredne aktivnosti

4. Rad sa djecom po planu slobodnih aktivnosti [9:30 – 11:30]

 • dopuna i razrada zajedničke aktivnosti teme-rad po centrima
 • boravak za svježem zraku

5. Priprema za ručak [11:30 – 12:00]

 • Razvoj radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina i priprema narednih aktivnosti

6. Ručak [12:00 – 12:30]

7. Razvoj radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina [12:30 – 13:00]

 • Priprema djece za popodnevni odmor

8. Popodnevni odmor – spavanje [13:00 – 14:15]

9. Razvoj radnih, kulturnih i zdravstvenih vještina [14:15 – 14:30]

10. Užina [14:30 – 15:00]

11. Rad po planu slobodnih aktivnosti [15:00 – 16:30]

 • Realizacija i dopuna dnevne teme
 • Priprema za realizaciju dnevne teme za naredni dan

Ustanova će u proceru planiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti planirati izlete, posjete i radionice.