J.U. Gradski dječiji vrtić Zavidovići obavlja djelatnost od posebnog značaja. Predškolsko obrazovanje je obrazovanje koje prethodi prvom stepenu obrazovanja. Osnovna djelatnost ustanove je odgoj, obrazovanje, njega, zaštita i smještaj djece od šest mjeseci starosti do 3 godine (Jaslice) i od 3 godine do polaska u osnovnu školu (Vrtić).

Vrtić je izvrsna priprema za život. Takva zajednica uči dijete elementarnim vještinama koje svi mi trebamo imati kako bismo koračali kroz život samouvjereno i podnijeli sve ono što život nosi. Vrtić će dijete naučiti kako dijeliti sa drugima, kako se posvađati i kako pomiriti, kako opraštati i kako se boriti za sebe. Naučit će ga poštivanju drugih, ali i sebe, i načinima da pronađe svoje mjesto u grupi. Znat će tražiti ono što mu treba da bi zadovoljilo svoje potrebe, ali i pomoći drugima.

Upoznat će prijateljstvo, život u zajednici, uzimanje, davanje, ljubav, zavist, srdžbu, radost. Otkrit će takmičarski duh, želju da se dokaže u grupi, poteškoće i uspjeh. I to sve na najbolji način za dijete – među svojim vršnjacima.

Zadaci predškolske ustanove su:

 • da doprinosi čuvanju zdravlja i omogući jačanje organizma i skladan fizički razvitak djeteta
 • da razvija higijenske i kulturne navike
 • da razvija spretnost, tačnost i efikasnost pokreta u igri i radu
 • da razvija ljubav prema roditeljima, ostlalim članovima porodice, ljudima iz neposredne okoline i ljudima šire društvene zajednice
 • da razvija intelektualne sposobnosti djeteta, pamćenje, misaone sposobnosti i volju djeteta, da razvija osjećanje drugarstva, prijateljstva, uzajamne suradnje i pomoći
 • da privikava djecu da osobne interese usklađuje sa interesima svoga kolektiva
 • da razvija elementarne radne navike
 • da sistematski razvija govorne sposobnosti i obogaćuje riječnik i kulturu izražavanja
 • da podstiče i razvija interes za estetskim doživljajem prirode i ljudskog stvaralaštva
 • da pruža elementarno znanje o prirodi, životu i radu ljudi, razvija interesovanje i obogati dječije iskustvo
 • da priprema djecu za osnovnu školu

Programi koje realizuje Javna ustanova su:

 • Cjeloviti razvojni program
 • Specijalizirani razvojni program
 • Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski program
 • Program jačanja roditeljskih kompetencija
 • Program za djecu pred polazak u školu, obaveznih 180 sati odgojno-obrazovnog rada

Aida Husanović

Kontakt: aidahusanovic55@gmail.com